Pomimo, że typowy wiek człowieka uległ podwyższeniu od czasów naszych babuń oraz prababek, to zdrowie pod działaniem przemian zachodzących w XXI wieku uległo pogorszeniu. W największym stopniu uniwersalnym faktem chorobowym występującym uniwersalnie są choroby alergiczne. Można śmiało