Co powinno być typowe dla renomowanego hotelu? Aby móc taki obiekt uznać za warty odwiedzenia trzeba spostrzec w nim szereg powiązanych ze sobą elementów. Dobry rodzaj usytuowania hotelu to jedna z takich cech. W zależności od tego,