Zakażenie grzybicze jest schorzeniem wstydliwą. Dotyka jednak istotnego procentu ludzi. Stąd ważne znaczenie ma informowanie o definicji pojęcia grzybica, a także wskazywanie sposobów jej diagnozowania oraz poddawania terapii. Zakażenie grzybicze to schorzenie, która wiąże się z umiejscowieniem